Geen producten (0)

Geconditioneerd vervoer, ATP

Onder geconditioneerd vervoer valt het vervoer van bederfelijke goederen (o.a. levensmiddelen en bloemen). Kwaliteit, hygiëne en vakmanschap zijn essentieel om bederf te voorkomen en zodoende de volksgezondheid te beschermen. Bedrijven die met levensmiddelen werken moeten werken volgens het HACCP principe.

Aan de chauffeurs die in deze sector werkzaam zijn worden steeds hogere eisen gesteld. Het diploma chauffeur geconditioneerd vervoer heeft daarom een hoge toegevoegde waarde voor de transportsector in kader van de HACCP.

Sorteer op:  

Verjo, geconditioneerd vervoer ATP Dit boek behandelt alles wat met geconditioneerd vervoer te…
€ 33,50