Geen producten (0)

Verkiezingen: dit willen de politieke partijen met de rijschoolbranche

Verkiezingen: dit willen de politieke partijen met de rijschoolbranche

Verkiezingen: dit willen de politieke partijen met de rijschoolbranche | VerkeersPro Hoe denken politieke partijen over de toekomst van de rijschoolbranche? Wat zijn de belangrijkste thema’s uit de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen en wat moet hieraan veranderd worden om de branche gezond te krijgen? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart vroeg VerkeersPro aan de fracties die op dit moment zitting hebben in de Tweede Kamer wat hun standpunt is ten aanzien van de rijschoolsector.

De standpunten van de politieke partijen op een rij:

SP: Praktijkbegleiding moet op de schop

“Een veilig verkeer begint bij een goede rijopleiding. De SP wil daarom de rijschoolbranche verbeteren. We zien een wildgroei aan rijscholen die lang niet allemaal een goede kwaliteit leveren. Aan de andere kant is er een heel praktijkbegeleidingscircus opgetuigd dat niet in staat blijkt om rotte appels er uit te halen.

De SP wil in elk geval drie zaken verbeteren. Ten eerste moet de praktijkbegeleiding op de schop. We schrappen het examengedeelte en vervangen dat door een verplichte bijscholing waar ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. Ten tweede moet de opleiding verbeteren. We verhogen de toelatingseisen en we willen meer aandacht voor ondernemerschap. Ten derde pakken we sjoemelaars hard aan door actievere controles en strengere regels. Zo moet er een verbod komen op spookrijscholen.”

Eric Smaling, Tweede Kamerlid voor SP

VVD: Malafide rijscholen uitsluiten bij het CBR

“Voor een goede verkeersveiligheid zijn goede rijinstructeurs en rijscholen een must. Gelukkig werken iedere dag tal van betrokken rijinstructeurs hier hard aan. Maar in de branche zijn ook malafide rijscholen en rijinstructeurs actief die daarmee de boel voor de rest verzieken.

Het wetsvoorstel WRM is een eerste stap om de kwaliteit van de rijscholenbranche te vergroten, maar het biedt in onze ogen nog te weinig mogelijkheden om snel en effectief op te treden tegen deze wanpraktijken. De VVD is in gesprek is gegaan met alle betrokken partijen, om te kijken welke aanpassingen nodig zijn om korte metten te maken met misstanden in de branche, zoals het kunnen uitsluiten van malafide partijen bij het inschrijven bij het CBR. We willen in ieder geval dat het Nederlands als duidelijke taaleis gaat gelden.”

Barbara Visser, Tweede Kamerlid voor VVD

D66: Vooropleiding en bijscholing verbeteren

“Rijscholen en de kwaliteit van rijlessen zijn ontzettend belangrijk voor de verkeersveiligheid. Helaas is er een kleine groep rijinstructeurs die voor problemen zorgt. Dit straalt slecht af op de hele rijschoolbranche. Overtredingen moeten wat D66 betreft ook hard aangepakt worden. D66 staat open voor alle maatregelen om de rijschoolbranche weer professioneel te maken.

Verder wil D66 een spoedige herziening van de WRM, voor verbetering van de vooropleiding en bijscholing. We zetten in op scherpere toelatingseisen voor de instructeursopleiding. Ook wil D66 dat theorie en praktijk meer gecombineerd worden in de opleiding en dat het examen wordt uitgebreid met cruciale vaardigheden, zoals de dubbele bediening. Daarnaast willen wij de kwaliteit van bijscholing voor instructeurs verbeteren en komen er scherpe maatregelen ter voorkoming van fraude met de WRM-pas.”

Salima Belhaj, Tweede Kamerlid voor D66

CDA: Harder optreden tegen fraudeurs

“Het CDA vindt dat de rijschoolbranche een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Wij zien het belang van goede en geactualiseerde opleidingen. Meer praktijkervaring moet daar onderdeel van zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er meer gerichte controles worden gedaan naar rijscholen die zich niet aan de regels houden. Dat betekent harder optreden tegen fraudeurs in de rijschoolbranche. Het gaat ten slotte om onze verkeersveiligheid.

Daar is natuurlijk ook een rol weggelegd bij de sector zelf. Maar de overheid creëert de juiste randvoorwaarden. Zo is de nieuwe wet een mooi handvat. Wij zouden graag zien dat daarnaast ook de sector zelf bij het streven naar een betere kwaliteit met voorstellen komt. Het Startdocument biedt veel goede aanknopingspunten.”

Martijn van Helvert, Tweede Kamerlid voor CDA

PvdA: Gesjoemel met slagingspercentage afschaffen

“De Partij van de Arbeid willen dat de misstanden in de rijschoolbranche zo snel mogelijk tot het verleden gaan behoren. Daarvoor zijn nieuwe stappen nodig. Allereerst moet het niet langer mogelijk zijn te frauderen bij het behalen van je theorie-examen. Daarnaast moet er meer inzicht komen in de kwaliteit van rijinstructeurs. Daarom verbieden we het inschrijven van meerdere rijscholen van één en dezelfde instructeur, om de slagingscijfers kunstmatig hoog te houden en zorgen we dat dit goed gehandhaafd wordt.

Om te zorgen voor goede instructeurs is daarnaast verplichte opleiding en bijscholing van deze instructeurs van belang. Uiteindelijk moeten instructeurs kunnen worden afgerekend op hun prestaties, maar dan dient in die bijscholing de praktijk van alledag wel centraal te staan. Nu horen we namelijk nog te vaak dat de praktische bijscholing niet veel meer inhoudt dan een afgesproken kunstje tussen lesser en instructeur.”

Duco Hoogland, Tweede Kamerlid voor PvdA

GroenLinks: Rijopleiding moet van hoge kwaliteit zijn

“GroenLinks vindt dat aan autobestuurders en motorrijders hoge eisen moeten worden gesteld. De rijopleiding moet daarom van hoge kwaliteit zijn. Daarop moet worden toegezien en het onbevoegd geven van rijlessen moet worden aangepakt. Voor potentiële leerlingen moet duidelijk zijn met welke rijschool hij of zij in zee gaat.

Daarnaast moet vanaf het begin af aan een milieubewuste rijstijl worden aangeleerd. Door toepassing van Het Nieuwe Rijden kunnen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs de uitstoot van broeikasgassen beperken en bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de binnensteden.”

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter GroenLinks

Bron: Verkeerspro.nl

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren