Geen producten (0)

Nationale ombudsman gaat groot aantal klachten over CBR aanpakken

Nationale ombudsman gaat groot aantal klachten over CBR aanpakken

Bij de Nationale ombudsman komen regelmatig klachten over rij-examinatoren van het CBR. Het zijn er zoveel dat de Nationale ombudsman in overleg met het CBR het nodig vindt een aantal tips voor kandidaten op een rij te zetten. "Klachtbehandeling kan de uitslag van een examen niet veranderen. Goede klachtbehandeling kan er wel voor zorgen dat mensen zich gehoord voelen", geeft de Nationale ombudsman als reden op. Over een jaar wordt gekeken wat de effecten zijn van de klachten en de afhandeling ervan.

Meteen de knuppel in het hoenderhok.Voor de Nationale Ombudsman is dit reden om eens helder op een rij te zetten wat iemand van het CBR mag verwachten, wat het oplevert om en klacht in te dienen en wat iemand kan doen als zij of hij ontevreden is.

Wat mag u verwachten van het CBR?
- Het CBR stuurt u een ontvangstbevestiging van de klacht.
- De klachtbehandelaar van het CBR neemt op korte termijn, meestal binnen twee werkdagen, contact met u op om uw klacht te bespreken.
- De klachtbehandelaar beoordeelt hoe hij uw klacht gaat behandelen en laat u dit weten.
- Als u om een gesprek hebt gevraagd, zal het CB"Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen. Denk aan examinatoren die te laat komen, de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of niet respectvol zijn. Mensen zijn niet altijd tevreden met de manier waarop het CBR vervolgens hun klacht behandelt." Met deze openingszin in een bericht gooit de Nationale Ombudsman mR u laten weten of dat mogelijk is.
- Als de klachtbehandelaar de klacht onderzoekt, zal hij de examinator en eventueel de rijinstructeur om een reactie vragen.
- Soms stelt het CBR zelf een gesprek voor.
- Het CBR rondt de klachtbehandeling altijd af met een brief aan u.

Wat levert het indienen van een klacht u op?
Goede behandeling van uw klacht kan uw gevoel van onvrede over de gang van zaken wegnemen. Hierdoor kan begrip voor elkaars standpunt ontstaan, ook als die standpunten van elkaar blijven verschillen. Dat kan u met name helpen als u nogmaals rijexamen moet doen. U heeft dan immers opnieuw met het CBR te maken.

- Het CBR kan leren van uw klacht. Het CBR bespreekt uw klacht altijd met de examinator die uw examen heeft afgenomen. Daarnaast kijkt het CBR ook naar alle ingediende klachten en trekt daar lering uit. Dit nemen zij mee in de opleiding en coaching van hun examinatoren.
- Uw klacht kan niet leiden tot een andere uitslag van het examen. Er zijn ook geen gerechtelijke stappen mogelijk waarmee u de uitslag kunt aanvechten.

Wat kunt doen als u niet tevreden bent?
Als u niet tevreden bent met de manier waarop het CBR uw klacht heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale Ombudsman. "Wij gaan dan na of het CBR uw klacht behoorlijk behandeld heeft of dat u meer had mogen verwachten. In dat laatste geval geven we aan waar het aan schort en we kunnen het CBR vragen hier alsnog met u over in gesprek te gaan. Wij beoordelen niet of u al dan niet terecht gezakt bent voor het examen. Dit is een beslissing die de examinator maakt. Tegen deze beslissing kunt u geen bezwaar of beroep instellen. Dat betekent dat u de uitslag niet kunt aanvechten.

6 tips om goed om te gaan met een klacht 

Ook geeft de Nationale ombudsman zes tip, te weten:
1. Schrijf direct na uw examen op waar u ontevreden over bent. Zo vergeet u belangrijke details niet.
2. Dien uw klacht zo kort mogelijk na het examen in bij het CBR.
3. Vermeld bij uw klacht over welke situatie het gaat, wat uw klacht is en wat u van het CBR verwacht.
4 Was uw instructeur bij het examen aanwezig? Zo ja, vraag hem om een verklaring en stuur deze mee met de klacht.
5. Wilt u een persoonlijk gesprek met bijvoorbeeld de examinator en uw rijinstructeur? Laat dit het CBR dan meteen weten in de klachtbrief en licht toe waarom u dit wilt.
6. Niet tevreden over de behandeling van uw klacht door het CBR? Dien een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Bron: rij-instructie.nl

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren