Geen producten (0)

Duidelijke regels bij naderend voorrangsvoertuig

Er moeten duidelijke regels komen voor automobilisten die politie-, brandweer- of ambulance-auto’s met hoge snelheid tegenkomen. Bestuurders merken het voorrangsvoertuig vaak laat op. En nadat ze het hebben waargenomen, weten ze niet altijd wat ze moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Gedrag

“Er is weinig eerder onderzoek gedaan naar gedrag van weggebruikers bij confrontatie met voorrangsvoertuigen. In de praktijk blijken mensen het voorrangsvoertuig vaak laat op te merken. En nadat ze het hebben waargenomen, weten ze niet altijd wat ze moeten doen”, concludeert het NIFV.

“In de rijopleiding wordt veelal geleerd ruimte te maken voor een voorrangsvoertuig, maar er wordt niet geleerd hoe dit goed en veilig kan. Zo weten mensen niet of ze wel of niet door een rood verkeerslicht moeten rijden om ruimte te maken en wat ze moeten doen als ze geen ruimte kunnen maken. Het ontbreekt de weggebruiker aan concrete gedragsadviezen.”

Adviezen

Het NIFV heeft in het project voorlopige gedragsadviezen opgesteld. In een vervolgproject zijn deze verder uitgewerkt. Op het congres van 18 december 2012 worden de resultaten van het vervolgproject bekendgemaakt.

Tussen de rijopleidingen van brandweer, politie en ambulance op het gebied van rijden met zwaailichten en sirene was tot voor kort nauwelijks sprake van afstemming, vindt het NIFV. “Hierdoor ontstaan er verschillen in het rijgedrag van chauffeurs van voorrangsvoertuigen. Meer eenheid in het rijgedrag van bestuurders van voorrangsvoertuigen is wenselijk.”

Ongevallen

Hoeveel ongevallen met voorrangsvoertuigen plaatsvinden, is onbekend. Wel blijkt uit de enquête onder ruim 2000 chauffeurs van voorrangsvoertuigen dat ruim 60 procent van de respondenten bij een (bijna)ongeval betrokken is geweest. Het NIFV hoopt in 2013 onderzoek te kunnen doen naar ongevalstatistieken van voorrangsvoertuigen in Nederland.

Bron: Verkeerspro.nl

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren