Geen producten (0)

Hoe hoog mag een drempel zijn?

Hoe hoog mag een drempel zijn?

Er bestaan geen wettelijke eisen voor verkeersdrempels. Wat daar het dichtst bij in de buurt komt zijn de richtlijnen van het CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur), waarin wordt uitgegaan van twee typen verkeersdrempels: 8 cm hoog en 12 cm hoog. Bij verschillende hoogtes hoort een verschillende lengte van de op- en afrit.

Passeersnelheid
30 km/uur

hoogte: 8 cm
lengte op- en afrit: 1,75 m
(sinusvorm)

hoogte: 12 cm
lengte op- en afrit: 2,40 m
(sinusvorm)

 
Passeersnelheid
50 km/uur
hoogte: 8 cm
lengte op- en afrit: 3,00 m
(sinusvorm)

hoogte: 12 cm
lengte op- en afrit: 4,80 m
lengte plateau: 2,40 m
(trapezium)

Een afwijkende drempel hoeft niet meteen te betekenen dat de wegbeheerder schadevergoeding moet betalen. Hoe lager de snelheidslimiet, hoe meer vrijheid de wegbeheerder heeft om snelheidsremmende maatregelen toe te passen. Van weggebruikers mag worden verwacht dat zij rekening houden met allerlei soorten remmers in bijvoorbeeld een woonerf of een dertigkilometerzone.
De schade die ontstaat als iemand te hard over een drempel rijdt is niet per definitie te verhalen op de wegbeheerder. Uit de beschikbare jurisprudentie blijkt dat drempels die conform de richtlijnen zijn aangelegd vrijwel nooit leiden tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren