Geen producten (0)

Woonerf krijgt 15 km per uur-bord

Zoals Verkeersnet vorige maand al meldde komt er een nieuw snelheidsbord met de maximumsnelheid van 15 km per uur. Met dit bord kunnen wegbeheerders vanaf 1 juli 2012 op bijvoorbeeld woonerven expliciet duidelijk maken dat daar een maximumsnelheid van 15 km per uur geldt. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft op 17 april een ministeriele regeling naar de Tweede Kamer gestuurd die dit mogelijk maakt.

Het gaat om een wijziging van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens die het de wegbeheerder mogelijk maakt bord A1 (maximumsnelheid) uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) te plaatsen met daarop de aanduiding “15”.

In artikel 45 van het RVV is bepaald dat bestuurders binnen een erf niet sneller mogen rijden dan stapvoets. Het RVV geeft niet aan wat onder stapvoets moet worden verstaan. In zijn arrest van 5 oktober 1999, zaaknummer 11-99-V, heeft de Hoge Raad bevestigd dat het juist wordt geacht als toegestane snelheid op een woonerf de snelheid te hanteren die met een motorvoertuig technisch minimaal mogelijk is en dat aannemelijk wordt geacht dat deze snelheid 15 kilometer per uur bedraagt.

Ook zonder plaatsing van het bovengenoemde bord A1 geldt op woonerven dus een maximumsnelheid van 15 km/u. Met bord A1 kunnen wegbeheerders nu echter expliciet duidelijk maken dat die maximumsnelheid van 15 km/u op het woonerf geldt.

Laat het woonerf niet verloederen. Dat is de boodschap van WoonERFgoed, een netwerk van verkeersprofessionals en bewoners dat graag ziet dat het woonerf in ere wordt hersteld. Want met komst van de 30 km-gebieden is dat woonerf naar de achtergrond gedrongen. Ook kennen veel automobilisten de regels niet. Een duidelijker verkeersbord is dan een belangrijke stap. Volgens VVN heeft dat er nu toe geleid dat minister Schultz binnen een maand komt met een ministeriële beschikking om het woonerfbord aan te passen en te voorzien van een 15 km-aanduiding.......

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren